Atrakcie a vybavenie

Atrakcie sú vstavané, pevne zvarené alebo bezpečne inak pripevnené ku korpusu bazéna. Majú jednotné
unifikované tvary preverené obľúbenosťou a skúsenosťami zákazníkov. Výhodou sú ich optimálne
úžitkové vlastnosti a bezpečnostné atesty TUV. Medzi hlavné atrakcie patria napr. svetlá, vzduchové
dnové perličky, tlakové vodné trysky, proti prúdové zariadenie, chrliče, šmýkačky apod..

Chrliče

CHRLIČ COBRA, CHRLIČ PROFI

Terapeutické ležadlo

Terapeutické trubkové ležadlo fy BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. je pod ochranou autorských práv, porušovanie autorských práv či práv súvisiacich s právom autorským je trestné podľa obecného ustanovenia § 152 zákona č. 140/1961 Zb., trestného zákona.

Terapeutická lavica

Terapeutická trubková lavica fy BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. je pod ochranou autorských práv, porušovanie autorských práv či práv súvisiacich s právom autorským je trestné podľa obecného ustanovenia § 152 zákona č. 140/1961 Zb., trestného zákona.

Ďalšie produkty:

  • TLAKOVÉ TRYSKY V STENÁCH BAZÉNA
  • DNOVÁ PERLIČKA 200mm.
  • DNOVÁ PERLIČKA 300mm.
  • DNOVÁ VODNÁ TRYSKA NA MASÁŽ NOH.
  • ZARIADENIE NA KONDIČNÉ PLÁVANIE
  • SPRCHA BB 100.

Šmýkačka žľabová DINO A MEDVEĎ

Šmýkačky žľabové DINO a MEDVEĎ alebo ich častí fy BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. sú pod ochranou
autorských práv, porušovanie autorských práv či práv súvisiacich s právom autorským je trestné podľa
obecného ustanovenia § 152 zákona č. 140/1961 Zb., trestného zákona.

Online dopytServis bazénů Referencie

Aktuality:

Prúdové systémy pro kondiční plavání

Uvádzame originálny výrobok prúdového zariadenia pre kondičné plávanie. Odpovedáme na stále väčšiu potrebu našich zákazníkov poskytovať zariadenie s vyšším výkonom, než je doteraz na trhu s týmito výrobkami. Viace ...

Titánové bazény

Na základe stále vyšších požiadaviek našich zákazníkov sme v apríli 2016 odovzdali prvý bazén vyrobený z titánového materiálu. Napríklad salinita vody z Mŕtveho mora nedovoľovala použitie aj tých najkvalitnejších antikorových ocelí. Berndorf Bäderbau je tak prvý výrobca titánových bazénov na svete. Viace .....  

Počet realizácií: 806