Dotačné programy

Dotačné programy

Operačný program Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť OP PIK
Číslo a názov prioritnej osi OP PIK: PO-1 Rozvoj výskumu a vývoja pre inovácie

Projekt

INOVÁCIA UZÁVERU URČENÉHO PRE UZAVRETIE ALEBO ZAKRYTIE VÍK VŠETKÝCH STAVEBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OTVOROV

Je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je uvedenie inovovaného produktu – inovovaných antikorových bazénov, víriviek a wellness s bezskrutkovým uzáverom technologických otvorov na trh.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005804
Projekt

INOVÁCIA V OBLASTI VÝROBY ANTIKOROVÝCH BAZÉNOVÝCH STIEN A OZNAČOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH A PLAVECKÝCH PRVKOV V ANTIKOROVÝCH BAZÉNOCH

Je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je zavedenie výroby inovovaných produktov v rámci výrobkového portfólia žiadateľa, a to bazénovej steny s odtokovým žliabkom, ktorá je vytvorená z jediného kusu materiálu a farebného označovania antikorových materiálov pomocou termotlakového nanášania farebnej vinylovej vrstvy. 

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012150
Projekt

INOVÁCIE BERNDORF

Je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je rozšírenie produktovej inovácie spočívajúcej vo výrobe bazénov s pohyblivým dnom a 3D vodných atrakcií.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012150

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov