Štandardy

Štandardy

Pracujeme s najmodernejšími technológiami a zakladáme si na špičkovej kvalite všetkých našich produktov.

Cieľom je ponúknuť našim zákazníkom a partnerom to najlepšie vo všetkých oblastiach a vždy usilovať o optimalizáciu, zlepšovanie a ochranu životného prostredia.

Neustály ďalší vývoj a dôsledné riadenie kvality zaručujú úspech a nadšených zákazníkov…

Pre oblasť kvality managementu a environmentálneho managementu sme certifikovaní na tieto normy:

ISO 9001:2016
ISO 14 001:2016

Pre oblasť bezpečnosti a zdravia:

ISO 45001:2018

Osvedčenie o zhode riadenia výroby:

ČSN EN 1090-1

V oblasti zvárania sme certifikovaní na tieto normy:

ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Osvedčenie o výrobnej kvalifikácii pre výrobu a montáž antikorových bazénov, tlakových zariadení a oceľových konštrukcií.

Ďalšie normy pre proces zvárania podľa ČSN EN ISO 3834-5

Výrobkové certifikáty

Certifikát o vzdelaní  a odbornej  kvalifikácii vlastného zamestnanca výrobcu pre nedeštruktívnu  technológiu podľa ČSN EN 473:2009 / ČSN ISO 9712:2012 pre rozsah certifikácie skúšania  kapilárnou metódou PT.

Certifikát o vzdelaní a odbornej spôsobilosti zamestnanca výrobcu pre vizuálne skúšky v rozsahu podľa ČSN EN ISO 17637.

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov