Privátne bazény

Fotogalerie

Vybrané reference

Česká republika
2014
Česká republika
2012
Česká republika
2012
Česká republika
2015
Česká republika
2014
Česká republika
2013
Německá spolková republika
2008
Česká republika
2011
Polská republika
2014
Česká republika
2017

Firma Berndorf Bäderbau sa zaoberá výrobou bazénov určených pre privátnu klientelu. Vyrábame i
atypické tvary bazénov so stenami so žliabkom alebo so stenami v prevýšenom prevedení steny. Cenovo
prijateľnejšie sú však typové rady bazénov (viď. typizované bazény).

Na objednávku je možné dodať akékoľvek atypické tvarové riešenie z vyššie uvedených druhov
bazénových stien. Je nutné však počítať s vyššími nákladmi na projektovú dokumentáciu, výrobu a
montáž.

Online dopytServis bazénů Referencie

Aktuality:

Prúdové systémy pro kondiční plavání

Uvádzame originálny výrobok prúdového zariadenia pre kondičné plávanie. Odpovedáme na stále väčšiu potrebu našich zákazníkov poskytovať zariadenie s vyšším výkonom, než je doteraz na trhu s týmito výrobkami. Viace ...

Titánové bazény

Na základe stále vyšších požiadaviek našich zákazníkov sme v apríli 2016 odovzdali prvý bazén vyrobený z titánového materiálu. Napríklad salinita vody z Mŕtveho mora nedovoľovala použitie aj tých najkvalitnejších antikorových ocelí. Berndorf Bäderbau je tak prvý výrobca titánových bazénov na svete. Viace .....  

Počet realizácií: 806