Typizované bazény

Fotogalerie

Typizované výrobky v sebe zahŕňajú niektoré typové rady bazénov a terapeutických vírivých bazénov. Výhodou je ich nižšia vstupná cena pri zachovaní optimálnych kvalitatívnych úžitkových vlastností. Bazény možno za príplatok vybaviť niektorými typmi atrakcií napr. svetlami, vzduchovými perličkami, tlakovými tryskami, proti prúdovým zariadením apod.. Privátne skimmerové bazény do veľkosti cca 6x3m je možné transportovať po vlastnej osi s vlastnou montážou.

Typové privátne bazény

SKIMMEROVÉ, ŽLIABKOVÉ, MODIFIKOVANÉ SO VSTAVANÝM REBRÍKOM ALEBO SCHODISKOM.

Typové vírivé bazény a vane

FAMILY, TURBO3, TURBO 4, WELLE 4, RONDO , RONDO TURBO

Typové Kneippové bazény a chodníky

KRUHOVÝ, KRUHOVÝ SO ZÁBRADLÍM

Typové ochladzovacie bazény

TYP SKIMMEROVÝ ALEBO S WIESBADENSKÝM ŽLIABKOM PO CELOM OBVODE.

Online dopytServis bazénů Referencie

Aktuality:

Prúdové systémy pro kondiční plavání

Uvádzame originálny výrobok prúdového zariadenia pre kondičné plávanie. Odpovedáme na stále väčšiu potrebu našich zákazníkov poskytovať zariadenie s vyšším výkonom, než je doteraz na trhu s týmito výrobkami. Viace ...

Titánové bazény

Na základe stále vyšších požiadaviek našich zákazníkov sme v apríli 2016 odovzdali prvý bazén vyrobený z titánového materiálu. Napríklad salinita vody z Mŕtveho mora nedovoľovala použitie aj tých najkvalitnejších antikorových ocelí. Berndorf Bäderbau je tak prvý výrobca titánových bazénov na svete. Viace .....  

Počet realizácií: 806