Certifikáty a štandardy

Pre oblasť kvality managementu sme certifikovaní týmito normami:

Berndorf Bäderbau s.r.o. je držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2.

V oblasti zvárania disponujeme certifikátmi na nasledovné normy:

Osvedčenie o výrobnej kvalifikácii pre výrobu a montáž bazénov, tlakových zariadení a oceľových konštrukcií podľa ČSN EN ISO 3834-2:20066 (tzv. „veľký zváračský preukaz výrobcu“) s týmito podrobnosťami a podmienkami certifikátov v rozsahu, ktorý potvrdzuje:

Druh výrobku – SKP: výroba a montáž antikorových bazénov, tlakových zariadení a oceľových konštrukcií.

Výrobkové normy: ČSN 73 2601, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 13451 časť 1-11.

Ďalšie normy pre proces zvárania (podľa ČSN EN ISO 3834-5): EN 287-1 (ISO 9606-1), EN ISO 13916, EN ISO 14555, EN ISO 14731, EN 1418 (ISO 14732), EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, EN 970 (ISO17637), EN ISO 17662, EN ISO 571-1, EN ISO 23277.

Skupina základných materiálov (podľa CR ISO 15608): 8.1; 8.2; 10.1.

Procesy zvárania a príbuzné procesy: 135, 141, 111, 786.

Certifikát o vzdelaní a odbornej kvalifikácii vlastného zamestnanca výrobcu pre nedeštruktívne technológie podľa ČSN EN 473:2009 / ČSN ISO 9712:2012 pre rozsah certifikácie skúšania kapilárnou metódou „PT“ pre sektor „w“ a „kvalifikačný stupeň 2“.

Certifikát o vzdelaní a odbornej spôsobilosti zamestnanca výrobcu pre vizuálne skúšky v rozsahu podľa ČSN EN ISO 17637 (Nedeštruktívne skúšanie zvarov – Vizuálna kontrola tavných zvarov) a ČSN EN 13018 (zásady pre priamu a nepriamu vizuálna kontrolu stavu povrchu výrobku, prevedenia lícovacích plôch, geometrického tvaru výrobku).

Online dopytServis bazénů Referencie

Aktuality:

Prúdové systémy pro kondiční plavání

Uvádzame originálny výrobok prúdového zariadenia pre kondičné plávanie. Odpovedáme na stále väčšiu potrebu našich zákazníkov poskytovať zariadenie s vyšším výkonom, než je doteraz na trhu s týmito výrobkami. Viace ...

Titánové bazény

Na základe stále vyšších požiadaviek našich zákazníkov sme v apríli 2016 odovzdali prvý bazén vyrobený z titánového materiálu. Napríklad salinita vody z Mŕtveho mora nedovoľovala použitie aj tých najkvalitnejších antikorových ocelí. Berndorf Bäderbau je tak prvý výrobca titánových bazénov na svete. Viace .....  

Počet realizácií: 806