Technológie

Na základe našich viac než 30-ročných skúseností s výstavbou bazénov z antikorovej ocele bolo možno vyvinúť špeciálnu technológiu. Táto technológia je charakteristická tým, že sa môže flexibilne prispôsobiť najrôznejším podmienkam.

Spôsob technológie výstavby sa volí tak, aby sa v najväčšej miere využili priemyselne vyrobené prefabrikáty a minimalizovali sa montážne práce priamo na mieste.

Ďalej je technológia optimalizovaná na minimálne možné stavebné výkony pre realizáciu bazénov z nerezovej ocele.

 

Konštruktívny princíp bazénov z antikorovej ocele

Konštruktívny princíp bazénov z antikorovej ocele tvoria prefabrikované prvky stien bazénu (vrátane prelivových žliabkov) o dĺžke až 5 m. Tieto sú vďaka použitiu vertikálnych výstužných rebier po celej hĺbke steny bazéna chránené proti ohýbaniu. Stenové prvky sa kotvia do železobetónových základov.

Pri hĺbkach bazénu väčších ako 2.2 m sa doporučuje zmiešaná konštrukcia, u ktorej sa od hĺbky 1.2 m až po dno bazéna postaví operná betónová vaňa.

Technologie pro stavbu nových bazénů

Prvky stien sú z pravidla ukotvené do podmurovky pomocou výstuhy hornej vrstvy betónu.

Pre malé alebo kryté bazény slúži ako rovina pre ukotvenie stien bazénu základová doska. Prvky stien môžu byť v tomto prípade ukotvené do železobetónu alebo prostredníctvom upevnených vystužených rebier.

Horizontálne sily, pôsobiace na steny bazénu, spôsobené hmotnosťou vody v napustenom stave alebo tlakom zeminy zásypu steny bazéna, sú pri kúpaliskách odvádzané šikmou podpornou konštrukciou.

Pri stavbe nových bazénov v krytých plavárňach sú horizontálne sily, pôsobiace na steny bazéna, spôsobené váhou vody v napustenom bazéne, prostredníctvom upevňovacích prvkov na prelivovom žliabku zavedené priamo do betónového základu okolo bazéna.

Technológia pre sanáciu krytých bazénov

Montáž bazéna z antikorovej ocele sa môže v niektorých prípadoch zredukovať na obloženie stien pôvodného bazéna v závislosti na stave stavebnej hmoty. Podľa situácie sú možné rôzne varianty obloženia stien až po prevedenie, ktoré je čiastočne samonosné.

Do nosného podkladu, ktorý je väčšinou vybudavný vo forme štrkového podložia s hornou vrstvou piesku, možno veľmi jednoducho ukotviť potrebné vtokové trubky a systémy. Špeciálne patentovaný systém pre prítok čistej vody vo forme dnových kanálov so zodpovedajúcimi prítokovými otvormi tvoria integrovanú súčasť dna bazéna.

Dno bazéna z kovových tabulí dokonalého tvaru, ktoré je podľa potreby realizované s protišmykovým povrchom alebo hladkým povrchom, dosadá na nosnú konštrukciu podkladu.

Vnútorné časti bazéna, ako napr. schody, sedacie lavice, lehátka, rebríky vo výklenkoch atď. sú do prvkov stien zabudované vo výrobe v podniku a sú zabudované ako prefabrikát.

Velké množství podvodních reflektorů, masážních rysek a různých odsávacích a vtokových zařízení je v závodě nepropustně svařováno a poté podrobeno zkoušce těsnosti. Tyto komponenty lze pak montovat přímo na místě.

Online dopytServis bazénů Referencie

Aktuality:

Prúdové systémy pro kondiční plavání

Uvádzame originálny výrobok prúdového zariadenia pre kondičné plávanie. Odpovedáme na stále väčšiu potrebu našich zákazníkov poskytovať zariadenie s vyšším výkonom, než je doteraz na trhu s týmito výrobkami. Viace ...

Titánové bazény

Na základe stále vyšších požiadaviek našich zákazníkov sme v apríli 2016 odovzdali prvý bazén vyrobený z titánového materiálu. Napríklad salinita vody z Mŕtveho mora nedovoľovala použitie aj tých najkvalitnejších antikorových ocelí. Berndorf Bäderbau je tak prvý výrobca titánových bazénov na svete. Viace .....  

Počet realizácií: 806